" "

นิมิตเห็นต้นไม้ ตีความหมายแม่นๆ พร้อมเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชค

ทำนายฝัน แม่นๆ

นิมิตเห็นต้นไม้ ข้อควรระวังมีอะไรบ้างมาฟังกันเลย

ฝันว่าปีนต้นไม้ใหญ่ด้วยความสะดวก ทำนายว่า ผู้ฝันจะมีลาภเป็นที่น่าพอใจ ถ้าทำราชการจะเจริญก้าวหน้าเป็นที่หนึ่ง ถ้าค้าขายจะเจริญเป็นที่สอง ถ้าทำสวน ทำนา หรือทำไร่ จะเจริญเป็นที่สาม ฝันว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ทำนายว่า ผู้ฝันจะมีความสุขกายสบายใจ เพราะจะมีผู้มีบุญวาสนาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิม ฝันว่าปลูกต้นไม้หลายสายพันธ์ เช่น ต้นโพธิ์หรือต้นไทร ทำนายว่า ผู้ฝันจะได้ที่พึ่งพิงที่มีหลักดี จะอยู่ดีกินดี สุขกายสบายใจ ฝันเห็นต้นไม้ยืนต้นตาย ทำนายว่า ผู้ฝันจะเคราะห์ร้าย คิดจะทำการสิ่งใดให้

ระวังตัวให้ดี จะเกิดการวิบัติสูญเสียซึ่งทรัพย์สิน ฝันเห็นต้นไม้ใหญ่ตั้งตรง ไม่โอนเอน ทำนายว่า ต่อไปผู้ฝันจะมีบุญวาสนาอันมั่นคง เพราะความซื่อสัตย์สุจริตของตนเอง ฝันเห็นต้นไม้ใบดกงามหรือต้นไม้ดอกดกงาม ทำนายว่า ผู้ฝันจะมีลาภ มีความสุข และความเจริญ คิดหวังอะไรจะสมปรารถนา ฝันว่าฟันหรือล้มต้นไม้ ทำนายว่า ผู้ฝันจะเคราะห์ร้าย ฝันว่าตกต้นไม้ ทำนายว่า กิจการธุรกิจใดที่ผู้ฝันประกอบเอาไว้จะล้มเหลว ฝันเห็นต้นสักใหญ่ ทำนายว่า ผู้ฝันจะทำการสิ่งใดใหญ่โต จะสำเร็จสมความมุ่งหมายทุกประการ จะมีโชคลาภ อายุยืน มาดูเรื่องของเลขมงคลในการฝันในครั้งนี้คือ เลขเด่นนำโชค 1 2 4 5 8 เลขมงคล เด่นรอง 64 16 959

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> เลขเด็ด

อ่านข่าวเพิ่มเติม