" "

ผังเลขเด็ด 1/3/64

ผังเลขเด็ด 1/3/64 แนวทางจากสำนักดัง

เด่น 8-4-2-7 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

80-81-83-85-86-89

40-41-43-45-46-49

20-21-23-25-26-29

70-71-73-75-76-79

อ่านข่าวเพิ่มเติม