" "

หวยขุนพันนำโชค 1/3/64

หวยขุนพันนำโชค 1/3/64 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรองงวดนี้

เด่น 3 รอง 6 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

934-935-937-938

964-965-967

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

31-32-34-35-37-38

61-62-64-65-67-68

อ่านข่าวเพิ่มเติม