" "

หวยสายฟ้าผ่า 16/12/63

หวยสายฟ้าผ่า 16/12/63 ชุดเลขจากสำนักดังงวดนี้

เด่น 4 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

647-674-476-467-764-746

941-914-419-491-194-149

045-054-450-405-504-540

41-14

43-34

45-54

47-74

เด่น 0 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

01-10

04-40

05-50

07-70

อ่านข่าวเพิ่มเติม