" "

หวยอาจารย์หนู 1/12/63 [เข้าต่อเนื่อง 3 งวดซ้อน]

หวยอาจารย์หนู 1/12/63 ชุดเลขผลงานดีต่อเนื่อง

เด่น 3-6 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

830-934-635-237-439

760-164-265-167

30-34-35-37-39

60-64-65-67

เด่น 0-4 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

02-03-05-07-08

42-43-45-47

อ่านข่าวเพิ่มเติม