" "

หวยเจ้าพ่อปากแดง 1/3/64

หวยเจ้าพ่อปากแดง 1/3/64 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรอง

เด่น 9 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

296-269-962-926-629-692

769-796-697-679-976-967

93-39

94-49

96-69

รอง 4 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

724-742-247-274-472-427

42-24

46-64

40-04

อ่านข่าวเพิ่มเติม