" "

หวยเทพคำนวณ 17/1/64

หวยเทพคำนวณ 17/1/64 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

เด่น 1-6-5 ได้ชุดเลขแนวทางดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

231-213-312-321-123-132

648-684-486-468-864-846

369-396-693-639-936-963

562-526-625-652-256-265

745-754-457-475-574-547

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

10-12-14-17

60-62-64-67

50-52-54-57

อ่านข่าวเพิ่มเติม