" "

หวย 7 เซียน 1/12/63

หวย 7 เซียน 1/12/63 แนวทางจากสำนักดัง

เด่น 1-4-5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

417-471-174-147-741-714

418-481-184-148-841-814

14-17-18

44-47-48

54-57-58

เด่น 8-9-0 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

48-49-40

58-59-50

68-69-60

อ่านข่าวเพิ่มเติม