" "

หวย 7 เซียน 16/2/64

หวย 7 เซียน 16/2/64 เลขเด่นพร้อมจับเข้าคู่งวดนี้

เด่น 1-2-3 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

741-714-417-471-147-174

641-614-416-461-164-146

21-22-23

31-32-33

41-42-43

เด่น 1-2-3 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

17-18-19

27-28-29

37-38-39

อ่านข่าวเพิ่มเติม